Kupując bilet, pamiętaj:

1. Prosimy o wydrukowanie potwierdzenia przelewu przesłanego przez nas mailem. Wydrukowane potwierdzenie przelewu stanowi bilet wstępu na wydarzenie

2. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, zakupiony bilet

nie podlega zwrotowi.

Please, print the received transfer confirmation - it makes the ticket

According to a polish consumer law, a purchased ticket is not refunded