StrefaEtno / Daj ognia!

wstęp: 20 zł

>> Było bowiem między Danią, Słowiańskim Krajem i Jutlandią zamarznięte całe Morze Bałtyckie, tak że rozbójnicy przychodzący ze Słowiańskiego Kraju splądrowali niektóre okolice Danii, a pośrodku morza na lodzie były założone gospody dla przyjezdnych...<< [Annales Lubicenses, 1324]
Nasza muzyka, podobnie jak legendarne karczmy na zamarzniętym Bałtyku, leży gdzieś pomiędzy Polską a Skandynawią. Łączy nas fascynacja historią i muzyką tradycyjną, w której szwedzka polka przeplata się z rodzimym oberkiem, a ludowa narracja jest bazą do własnych kompozycji. Wykorzystujemy w nich archaiczne instrumenty - skandynawskie liry smyczkowe, dudy oraz różnego rodzaju perkusjonalia.
Zespół zadebiutował na Mikołajkach Folkowych 2018, gdzie zdobył wyróżnienie. Kontynuował swoją działalność, grając na festiwalach rekonstrukcji historycznej, wykonując plebejską muzykę taneczną podczas wydarzeń, takich jak Festiwal Słowian i Wikingów na wyspie Wolin, Góra Peruna, czy podczas współpracy z Muzeum Krakowa.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Anna Sitko - śpiew, perkusjonalia;
Michał Górka - tagelharpa; mandola
Wit Rzepecki - dudy, stråkharpa;
Agnieszka Oramus - instrumenty perkusyjne;
Michał Biel - instrumenty perkusyjne.