StrefaEtno / warsztaty ukraińskich pieśni bożonarodzeniowych

wstęp: 60 zł/os.– za udział w warsztatach dwudniowych
ZAPISY: strefakrakow@rozstaje.pl

Boże Narodzenie – Rizdwo Chrystowe, to jedno z najważniejszych świąt kalendarza prawosławnego, a pieśni z nim związane niosą ze sobą wielką radość i siłę, zaklętą w ukraińskiej tradycji pieśni wielogłosowej.
Podczas warsztatów będziemy uczyć się tradycyjnych bożonarodzeniowych pieśni z Ukrainy, z różnych regionów śpiewanych w tradycji ludowej.
Oprócz pracy z głosem (warsztat zakłada również część pracy z emisją naturalną, otwieraniem głosu) będziemy szukać połączenia tego co było z tym co jest, tak by pieśni znów ożyły, by były spotkaniem ludzi, współdzieleniem tego co nas porusza. W naszych poszukiwaniach spróbujemy odejść od krytycznego oceniania tego jak śpiewamy (charakterystycznego dla muzyki konsumpcyjnej), będziemy zaś szukać naszej autentyczności i samoakceptacji, szczęścia i radości płynących ze współdzielenia pieśni z innymi ludźmi.

prowadzi: Eliza Paś-Dimitrow - Performerka, śpiewająca, muzykująca, z wykształcenia lingwistka. Za główne punkty zainteresowania obrała sobie pracę z głosem naturalnym, techniki śpiewu tradycyjnego, pieśni słowiańskie (i nie tylko). Śpiewając, poszukuje dialogu z pieśnią. W wykonywaniu własnych piosenek pomagają jej instrumenty takie jak gitara, ukulele, sopiłki i okoliczności (tak zwane „tu i teraz”).