Balfolkowy powiew wiosny

wstęp: 40 zł 

zapisy: balfolks@gmail.com

Cóż lepszego na wiosnę niż warsztaty z wieczornym koncertem? Zapraszmy Was na wiosenne combo:
>> warsztaty: 12:00-15:00 / Tańce parowe z odrobiną umuzykalnienia
Taniec w parze jest jak rozmowa - słuchasz i próbujesz zrozumieć punkt widzenia partnera. Proponujesz swój własny temat, który później rozwijasz, otrzymujesz odpowiedź i w końcu wspólnie dyskutujecie. Żeby móc robić to swobodnie, potrzebujecie wspólnego języka.
Na tych warsztatach damy Wam możliwość zaobserwowania i doświadczenia co składa się na dobry taneczny dialog oraz spróbujemy poszerzyć i wykorzystać cały zasób narzędzi służących komunikacji w tańcu parowym. Od naszego ciała przez wspólną ramę, aż do tańca i improwizacji.
Spróbujmy więc pogawędzić trochę za pomocą naszych stóp, co Wy na to?
: : wstęp: 40 zł / obowiązkowe zapisy do 23 marca na: balfolks@gmail.com

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! NIE MA OBOWIĄZKU ZAPISYWANIA SIĘ W PARACH!

>> koncert (od 19:00 do upadłego;): DUO G2
Duo G2 współtworzą Jan Gałczewski (irlandzkie bouzouki) i Michał Górka (mandola), zespół powstał w wyniku fascynacji brzmieniem szarpanych instrumentów i radości ze wspólnej improwizacji. Wykonywana przez nich muzyka to mieszanka energetycznych i subtelnych balfolkowych tańców, skandynawskiego i celtyckiego folku oraz rockowych inspiracji.
wstęp: 15 zł (warsztatowicze: 10 zł)

-----------

Workshops:
12:00-15:00
Couple Dances with a sneak peek at Musicality

Dancing in a couple is just like a conversation. You listen and try to understand your partner’s views, you propose your own, you lead a topic, receive feedback on it and debate together. In order to do this freely, there needs to be a common language.

In this workshop, we’ll propose to take a look at what makes for a good dancing conversation and try extensively all of the rhetorical tools in couple dances. From the body to the frame, all the way to the dance and improvisation.
Let’s have a chat with our feet, shall we?

Entre: 40zł
Mendatory entries until 23 od March on: balfolks@gmail.com

NUMBER OF PLACES LIMITED! THERE IS NO NEED TO SIGN IN AS COUPLES!

Concert:
19:00-till the last one standing;)
Duo G2, Jan Gałczewski (irish bouzouki) and Michał Górka (mandola), duo was created from fascination to the sound of stringes and joy of improvisation. Their music is a mix of energetic and subtle balfolk dances, scandinavian, celtic folk and rock inspirations.

Entre: 15zł (workshop participants: 10zł)