Wołyń w pieśniach / Kozieł-Jurkiewicz-Biczysko

StrefaEtno / WOŁYŃ W PIEŚNIACH / 27.07 / 20.00 / STREFA / Tomasza 31 / wstęp: 20 zł / partnerzy: Rozstaje / Crossroads AssociationKrakowskie Forum Kultury
 

Wołyń w pieśniach – projekt poświęcony muzyce, opowieściom i wspomnieniom zachowanym w pamięci przedwojennych mieszkańców województwa wołyńskiego, dziś mieszkających w powiecie chełmskim przy granicy polsko-ukraińskiej, którą naturalnie wyznacza rzeka Bug. W pieśniach melodie, słowa i harmonie stanowią przeplatankę wpływów muzyki ukraińskiej, polskiej i żydowskiej i innych, jako że dawny Wołyń zamieszkany był przez Polaków, Ukraińców, Żydów, Niemców, Czechów, Rosjan. Mieszkańcy byli wyznań: prawosławnego, rzymskokatolickiego, mojżeszowego, ewangelickiego. Ta wielobarwność, wielokulturowość widoczna jest w muzyce, języku, zwyczajach i obrzędach. Projekt, koncert i wydana płyta oparte są głównie na wynikach samodzielnych badań terenowych autorki projektu – Olgi Kozieł. Zarejestrowane są i wykonane będą pieśni weselne, żniwne, o miłości, doli, tęsknocie. 
Olga Kozieł - śpiew / Anna Jurkiewicz - śpiew / Julia Biczysko - śpiew
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


Volhynia in songs – project dedicated to music, stories, remembrances kept in memories of pre-war habitants of Volhynia region that live today on the territory of Poland, near the Ukrainian border. In those melodies, harmonies and language the listener can hear Ukrainian, Jewish, German influences, as Volhynia used to be inhabited by representatives of many nations, religions and cultures. 
The “Volhynia in songs” CD contains wedding, harvest, love, faith and longing songs collected by Olga Kozieł. 
Olga Kozieł - voice / Anna Jurkiewicz - voice / Julia Biczysko - voice
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

 

>> UWAGA!!! >> zapraszamy również na warsztaty śpiewu z Olgą Kozieł, które odbędą się w klubie Strefa 26.07
https://www.facebook.com/events/659618127734269/