StrefaEtno / Potańcówka: Raraszek

wstęp: 10-15 zł

Zapraszamy na potańcówkę ludową z kapelą Raraszek. Tym razem, obok krakowskiego repertuaru, zaprezentujemy polską muzykę żydowską czyli muzykę, którą wykonywali polscy muzykanci inspirując się lub ucząc od żydowskich muzykantów - Ci przecież mieszkali często zaraz obok. Tym śladem będziemy wędrować po wielu regionach i odwiedzimy wielu mistrzów muzyki ludowej. Będą więc min. polki tramelki, szabasówki, żydowskie walczyki i fokstroty.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Kapela swoją nazwę zapożyczyła z opisu mitologii ludowej wg Oskara Kolberga, przypominającego nieco charakternego wiejskiego muzykanta: “Raraszek jest jednym z duchów podziemnych różne ludziom robiący dogodności za zapis duszy. Mógł w kieszeni, tabakierce lub kiesce być chowanym; wielce obraźliwy i bardzo wówczas mściwy.” (Oskar Kolberg, Dzieła Wszystkie Tom 7 – Krakowskie). Obszar zainteresowań muzycznych kapeli Raraszek to region historycznej Małopolski. Mieszkający w Krakowie członkowie zespołu kompletują repertuar w oparciu o zapisy Oskara Kolberga, jeżdżą do okolicznych śpiewaków i instrumentalistów oraz przesłuchują lokalne archiwa muzyczne. Szczególnie upodobali sobie melodie z północnych oraz południowo-wschodnich rubieży terytorium Krakowiaków, noszące najbardziej charakterystyczne cechy muzyki tanecznej, niescenicznej, niestylizowanej. W 2017 podjęli decyzję o założeniu kapeli grającej muzykę małopolską. W repertuarze Kapeli znajdują się krakowiaki, walczyki, polki i oberki.

Zespół stara się grać w możliwie jak najbardziej autentycznej formie, to znaczy do tańca. W związku z powszechnym zanikiem umiejętności tanecznych kapela w trakcie koncertu prowadzi proste tańce tradycyjne, niewymagające specjalnych umiejętności. Uczestnicy poznają kroki w ciągu kilku chwil, by potem swobodnie i wspólnie z całą salą bawić się przy muzyce.

Grupa jest laureatem konkursu Stara Tradycja 2018 oraz przeglądu Krakowski Wianek w Szczurowej w 2018. Zespół do tej pory koncertował m.in. podczas Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie, w Klubie Tyndyryndy w ramach 49. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Podczas 20. edycji Festiwalu EtnoKraków/Rozstaje specjalnie Kapela przygotowała repertuar żydowski ze zbiorów Oskara Kolberga i kolekcji Muzyki Odnalezionej (spotkanie z prof. Andrzejem Bieńkowskim i pokaz filmów: Muzyka żydowska w pamięci wiejskich muzykantów). Członkowie kapeli aktywnie uczestniczą w różnych regionalnych projektach muzycznych: Gęsty Kożuch Kurzu, Tadirindum, Porto Meskla, Pokrzyk, Strojone. Dodatkowo od wielu lat prowadzą warsztaty tańców tradycyjnych w formach niestylizowanych (Festiwal EtnoKraków/Rozstaje, Mały Kolberg, Tabor Lubelski w Żółkiewce, Folkowisko).

Skład:
Maria Stępień – skrzypce prym
Daria Butskaja – skrzypce sekund
Katarzyna Chodoń – śpiew
Aleksander Kwietniak – klarnet
Arkadiusz Szałata – basy