Bajkoczytacz, Bajacz, a już na pewno gawędziarz - Bartosz Ignacy Wrona - tym razem zawita w STREFIE.

Przeniesie nas w krainę szumiących lasów, porywistych rzek, jeszcze niezdobytych szczytów górskich i pozwoli nam się wznieść w przestworza odległych krain. Tak odległych i tak dawnych, że prawie zapomnianych.
Przypomni pradawne czasy, kiedy to siadywano przy ogniskach wraz z współbratymcami i opowiadając sobie dzieje ludzkie wokół dostojnych, starych dębów Człowiek i Natura byli nieodłączną parą. 

Raz jeszcze poczujmy jak Natura obdarza nas schronieniem, a my jako jej goście, możemy odnowić z nią kontakt i stać się na powrót ludźmi zadomowionymi.

Razem pozwólmy odnaleźć nasze korzenie podczas opowiadania bajek przez Bartosza Ignacego Wronę. W zacisznej atmosferze dajmy się ponieść wyobraźni i przenieśmy się w krainy niezbadane.

Zapraszamy wszystkich chętnych 8. grudnia do STREFY, przy ul. św. Tomasza 31, od 19:30 do 21:30. Spotkanie otwarte również dla rodzin z dziećmi. 

Bilety w cenie:
Normalny - 12 zł
Ulgowy - 8zł
Dzieci do lat 5 wstęp bezpłatny.

Strefa opowieści
z Bartoszem I. Wroną
8.12