Kapela Brodów
wstęp: 25 zł

Członkowie Kapeli Brodów to miłośnicy polskiej muzyki tradycyjnej, grający wspólnie od 1992 roku. Na repertuar kapeli składają się utwory świeckie i religijne z obszaru Pierwszej Rzeczypospolitej a ich koncerty są przewodnikiem w kalendarzu polskich świąt i obrzędów. 
Aby nie uchybić pięknu starodawnych pieśni i partytur, muzycy zachowują oryginalne maniery wykonawcze oraz - w przypadku muzyki religijnej - właściwy jej tematyce kontekst. Pamiętając, że muzyka karmi się indywidualnością jej wykonawców, nie tyle cytują, ile opowiadają tę samą, co przed wiekami, historię.
Poza artystyczną, członkowie zespołu prowadzą również działalność edukacyjną, ucząc młodych ludzi polskiej muzyki tradycyjnej, są także autorami muzyki do spektakli teatralnych.

Witek Broda – Skrzypce 
Kasia De La Tour – Balafon 
Anatol Broda – Basy 
Jacek Mielcarek – Klarnet 
Mirek Ładoś – Jaaz